Kvalitet och miljö

Miljön

– vårt gemensamma ansvar

Euronom är ett välkänt företag när det gäller att utveckla och sälja värmeprodukter med låg energiförbrukning. Vår målsättning är att Euronom producerar och levererar produkter som är bästa miljöval idag och i framtiden.

Euronom skall

  • Utforma riktlinjer program och rutiner för att bedriva verksamheten på ett miljöanpassat sätt.
  • Utveckla processer, produkter och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Utforma produkter som kan återvinnas eller skrotas på ett miljömässigt acceptabelt sätt.
  • Utbilda träna och motivera medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
  • Låta miljöarbetet stå i centrum för att uppnå minsta möjliga påverkan för miljön.
  • Samverka med leverantörer för att uppnå minsta möjliga påverkan på miljön.
  • Följa gällande lagstiftning och normer för miljöskydd (minimikrav).
  • Regelbundet uppdatera samt revidera gamla miljömål.
  • Regelbundet redovisa resultaten av miljöarbetet.

Vår målsättning är att i framtiden certifiera enligt ISO 14000

Euronom hårdsatsar på värmepumpsmarknaden med hjälp av IDESTA

Euronoms värmepumpar tillverkas av IDESTA i Malmö och när nu även Euronom ingår i IDESTA-koncernen satsas offensivt för att utveckla både marknad och produkter.

Idesta
Kampanjerbjudande:

Bästa Euronom-ambassadörer

Nu bygger Euronom en flotta av ambassadörer som ska sälja och installera produkter för vattenburen värme – värmepumpar, solfångare, systemtankar m.m. – i hela Sverige. Ring för info om din närmaste återförsäljare/installatör.

Hållbar värme

Satsningen fokuserar på hållbara värmeprodukter till privatmarknaden. Euronom har länge legat i framkant inom produktutveckling, med energieffektiva, svensktillverkade produkter. Effektivitet inom framförallt luft/vatten-värmepumpar och systemtankar som uppmuntrar till att kombinera olika värmeslag (t.ex. sol, ved, pellets) för bästa möjliga uppvärmning är grundidén. Hållbar miljö, hållbar värme och hållbara produkter går hand i hand. Värmepumparna är rostfria, vilket ger bästa skyddet mot väder och vind. Dessutom blir installationerna både snygga och diskreta – som ett litet silversmycke för villan. Euronoms värmepumpar är paketerade med upp till 14 års försäkring.